Stallrutiner

hemsida_417.JPG 

06:00-8:00

Dagen börjar med att alla hästar i tur och ordning utfodras med kraftfoder som står iordninggjort på respektive hästs hylla. Hinkar med betfor eller annan blöt mat sköljs ur. Medan hästarna äter läggs morgon hö/hösilage uti hagarna till hästarna. Dessa körs ut på men vagn som gjorts iordning kvällen innan. Under sommarhalvåret när hästarna går i gräshagarna ges inget hö i hagen, under en kort omställnings period till gräs kan de dock ges en liten mängs i boxen på morgonen. Den som har morgonpasset byter täcken på hästarna, tar av eventuella benlindor samt sätter på eventuella boots eller skydd. Sommartid behandlas även hästarna med insektsmedel om så önskas av hästägaren. När alla hästarna är färdiga släpps de ut i sina hagar där restan av frukosten väntar. Passet avslutas med att stallgången sopas och eventuella "tofflor" från hästarnas hovar mockas undan från stallplanen.

 

 

 hemsida_448.JPG

 

 

11:00-12:00

Hästana får lunchhö/hösilage ute i hagen. De färdiga lunchpåsarna ställs i hagordning på vagnen och som sedan körs  ut.  Tiden för lunchen varierar något beroende på årstid (dvs. hur länge hästarna går ute på eftermiddagen), men sker normalt sett runt halv ett. Under sommar halvåret när hästarna går i gräshagarna utgår lunchfodringarna helt.

 

 

 hemsida_420.JPG

 

 

16:00-18:00

Tiden då hästarna tas in från hagarna varierar beroende på väder och vind, men framför allt beroende på årstid. Det normala är dock attde kommer in vid fem. Den som har insläppet börjar med att lägga in hö/hösilage och kraftfoder i boxarna, vattenhinkarna fylls också på vid behov. Sedan plockas hästna in i tur och ordning. När alla hästar är inne byter man täcken och tar av eventuella boot eller skydd. Om täckena är blöta hängs de upp i torkrummet. Passet avslutas med att stallgången sopas rent.

 

 

 

 

 

21:00-22:00

Dagenavslutas med kvällsfodring. Hästarna ges hö/hösilage och kraftfoder. Vatten fylls på i hinkarna om så behövs. Stallgången sopas  innan det släcks och dörrarna låses för natten.

 

 

   
 
stäng